Synonymer til vanskapt

abnorm, anormal, monstrøs, patologisk, pervers, unormal, uregelmessig, vanskaptabnorm, deformert, forkrøplet, grotesk, misdannet, sykelig, uformelig, vanfør, vanskaptmonstrøs, ab