Synonymer til vanskelighetforbehold

forbehold, avbrekk, avbrytelse, brems, bøyg, flaskehals, forhindring, forstyrrelse, hemsko, hinder, hindring, klausul, snublestein, stans, stengsel, stopp, stopper, strek i regningen, vanske, avgrensing, begrensning, formalisering, grense, innskrenkning, reduksjon, regelbinding, restriksjon, unntak