Synonymer til vanskelighetklausul

klausul, avbrekk, avbrytelse, brems, bøyg, flaskehals, forbehold, forhindring, forstyrrelse, hemsko, hinder, hindring, snublestein, stans, stengsel, stopp, stopper, strek i regningen, vanske, avtale, beslutning, bestemmelse, ed, enighet, forbund, forlik, forpliktelse, kompromiss, kontrakt, løfte, overenskomst