Synonymer til vanskelighetlidelse

lidelse, alderdom, angst, besvær, byrde, defekt, helvete, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehaglidelse, armod, eksistensminimum, elendighet, fattigdom, hunger, hungersnød, jammer, knipe, krise, mangel, nød, savn, sult, trengsel, ulykke, usselhet, utsatt posisjon, bedrøvelse, beklagelse, bekymring, fortvilelse, gremmelse, gråt (og tenners gnissel), håpløshet, kummer, kval, kvide, malurt, melankoli, nedslåtthet, nedstemthet, sut, sørgmodighet, tristhet, tyngsel, vemod