Synonymer til vanskelighetoppgave

oppgave, ansettelse, arbeid, bane, befatning, beskjeftigelse, bransje, erverv, fag, geskjeft, gjerning, handling, håndverk, jobb, kall, levebrød, levevei, løpebane, næring, praksis, profesjon, stilling, sysselsetting, verv, virke, yrkeoppgave, crux, dilemma, gordisk knute, gåte, hjernegymnastikk, hodebry, hodepine, mysterium, nøtt, problem, smertensbarn, spørsmål, tankenøtt (muntlig mening), diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, liste, manntall, matrikkel, nota, oppsett, protokoll, register, registrant, rulle, sekvens, tabelloppgave, enigma, kryssord, puslespill, rebus, sak, utfordringoppgave, hjemmearbeid, hjemmelekse, lekse