Synonymer til vanskelighetstrek i regningen

strek i regningen, avbrekk, avbrytelse, brems, bøyg, flaskehals, forbehold, forhindring, forstyrrelse, hemsko, hinder, hindring, klausul, snublestein, stans, stengsel, stopp, stopper, vanske, bom, ergrelse, fadese, fatalitet, feiltagelse, fiasko, glipp, kalamitet, misere, mistak, tabbe, tape ansikt, uflaks, uhell, ulykke, ulykkestilfelle, utur, vanhell, vanskjebne, vådeskudd