Synonymer til vanskelighetulykke

ulykke, armod, eksistensminimum, elendighet, fattigdom, hunger, hungersnød, jammer, knipe, krise, lidelse, mangel, nød, savn, sult, trengsel, usselhet, utsatt posisjon, bom, ergrelse, fadese, fatalitet, feiltagelse, fiasko, glipp, kalamitet, misere, mistak, strek i regningen, tabbe, tape ansikt, uflaks, uhell, ulykkestilfelle, utur, vanhell, vanskjebne, vådeskudd