Synonymer til varebytteforretning

forretning, affære, byttehandel, handel, handelsavtale, kjøp, overføring, salg, transaksjon, anlegg, anstalt, bedrift, etablissement, firma, foretak, institusjon, institutt, kompani, konsern, selskap, virksomhetforretning, avdeling, bod, butikk, butikkjede, dagligvareforretning, dagligvarehandel, kiosk, kjede, kleskjede, landhandel, markedsbod, marketenteri, matvarebutikk, sjappe, supermarked, utsalg