Synonymer til varians

avvik, apropos, avstikker, digresjon, eskapade, innskudd, intermesso, parentes, sidesprangavvik, avskygning, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjonavvik, endring, feil, variasjon, variasjondivergens, andre boller, avveksling, bytte, en annen dans, epokeskifte, forbedring, forvandling, hamskifte, kuvending, metamorfose, modifikasjon, modifisering, mutasjon, nyordning, ombytte, ombytting, omkalfatring, omstilling, paradigmeskifte, reform, rettelse, skifte, snuoperasjonendring, variasjonfeil, daddelverdig, diabolsk, djevelsk, egoistisk, forferdelig, fryktelig, fælt, galt, grusomt, hjerteløst, hjer