Synonymer til variasjonavvik

avvik, apropos, avstikker, digresjon, eskapade, innskudd, intermesso, parentes, sidesprangavvik, avskygning, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, endring, feil, varians, variasjon