Synonymer til variasjondivergens

divergens, avskygning, avvik, differanse, distinksjon, forandring, forskjell, gap, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, endring, feil, varians, variasjon