Synonymer til variasjonovergang

overgang, avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, grad, nyanse, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, dør, entré, inngang, inngangsport, port, portal, terskel, utgang, utgangsport