Synonymer til variasjonskille

skille, avgrensing, deling, desentralisering, differensiering, distribusjon, divisjon, fordeling, fraksjonering, inndeling, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, sondring, spalt(n)ing, utdeling, utporsjonering, utskillingskille, avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, grad, nyanse, overgang, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, delelinje, grense, grenselinje, landegrense, landemerke