Synonymer til variasjonulikhet

ulikhet, avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, uoverensstemmelse, endring, feil, varians, variasjon