Synonymer til varme opplage

lage, alliere, binde sammen, blande, brygge, flette (sammen), forbinde, forene, fusjonere, koble, kombinere, krysse, legere, melere, mikse, sammenfiltre, sammenføye, sammenslå, sammenveve, sette sammen, slå sammen, smelte sammen, spe, spleise, stokke, tynnelage, anrette, bake, elte, fritere, grille, kna, koke, lage mat, steke, tilberede, avle, belive, beånde, danne, finne opp, finne på, frembringe, gi liv, komponere, kreere, opprette, produsere, skape, unnfange