Synonymer til varme opptilberede

tilberede, anrette, bake, elte, fritere, grille, kna, koke, lage, lage mat, steke, bearbeide, behandle, bruke, dyrke, gjennomgå, gripe an, håndtere, manipulere, manøvrere, omgås, pleie, prosessere, skjøtte, stelle (med), tenke