Synonymer til varp

hanger, ile, kabel, lik, reip, rep, tau, trosse, vaier, wire, anker, dregg, gjenopptar (terminologisk)ile, beinfly, fare, fly, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, jage, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, renne, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte, spurte, ta beina på nakken, traveile, bli borte, desertere, dra, flykte, flytte, fordufte, forsvinne, gå under jorden, hoppe av, løpe bort, reise, rømme, stikke av, stryke sin kos, unnfly, unnslippe, unnvikeile, analog, av samme betydning, beslektet, ekvivalent, ensartet, ensformig, homolog, jamførbar, lignende, likeartet, motsvarende, overensstemmende, parallell, på lignende vis, sammenfallende, sidestilt, som ligner, synonym, tilsvarendelik, av samme art, av samme slag, av samme ulla, det samme, ensbetydende, ett fett, jevnbyrdig, på like fot, sidestilt med, som to dråper vann, synonymlik, der, hvilken, hvilket, mens, somlik, jambyrdig, ja