Synonymer til varskuvarsle

varsle, advare, alarmere, bebude, forkynne, gi beskjed, henge bjella på katten, komme ut av skapet, kunngjøre, melde, opplyse, proklamere, si ifra, si sannheten, slå alarm, stå fram, ta bladet fra munnen, tipse, underrette, beregne, forutse, forutsi, forvente, love, predikere, profetere, prognostisere, regne med, spå, tippe, vente segvarsle, bety, gi uttrykk for, minne om, se ut som, se ut til, tale for, tegne (til), tyde på, virke som, vitne om, være tegn på