Synonymer til varsleopplyse

opplyse, advare, alarmere, bebude, forkynne, gi beskjed, henge bjella på katten, komme ut av skapet, kunngjøre, melde, proklamere, si ifra, si sannheten, slå alarm, stå fram, ta bladet fra munnen, tipse, underrette, varsku, argumentere, begrunne, forklare, godtgjøre, grunngi, klargjøre, orientere, støtte, underbygge, utgreie