Synonymer til vaskeektelegitim

legitim, autentisk, edel, ekte, ektefødt, fullblods, genuin, hundre prosent, lødig, opprinnelig, original, pur, rein, reinspikka, ren, sann, ublandet, uforfalsket, forskriftmessig, gyldig, legal, lovlig, tillatt