Synonymer til vaskeektesann

sann, allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, objektiv, realistisk, reell, saklig, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, vitenskapeligsann, autentisk, edel, ekte, ektefødt, fullblods, genuin, hundre prosent, legitim, lødig, opprinnelig, original, pur, rein, reinspikka, ren, ublandet, uforfalsket, beviselig, bevist, korrekt, riktig, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, vitnefastsann, bona fide, fair, hederlig, med hånden på hjertet, oppriktig, ordholden, pålitelig, real, redelig, renhårig, rettlinjet, rettskaffen, sanndru, sannferdig, sannhetskjærlig, tilforlatelig, tro, trofast, troverdig, ubestikkelig, ærlig