Synonymer til vaskeendre

endre, arrangere, bearbeide, behandle, dyrke, elte, fikse (muntlig mening), forandre, forbedre, foredle, forfine, forme, gjøre ferdig, klargjøre, kna, omarbeide, pleie, preparere, pynte, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, stelle, utbedre, avvike, bytte, divergere, erstatte, fluktuere, forvandle, kompensere, konvertere, moderere, modifisere, modulere, nyansere, omdanne, omforme, omvelte, oppveie, pendle, reformere, skifte, svinge, variere, veksle, vende