Synonymer til vaskeforandre

forandre, arrangere, bearbeide, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forbedre, foredle, forfine, forme, gjøre ferdig, klargjøre, kna, omarbeide, pleie, preparere, pynte, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, stelle, utbedre, avvike, bytte, divergere, erstatte, fluktuere, forvandle, kompensere, konvertere, moderere, modifisere, modulere, nyansere, omdanne, omforme, omvelte, oppveie, pendle, reformere, skifte, svinge, variere, veksle, vende