Synonymer til vaskepynte

pynte, anrette, arrangere, dandere, dekorere, drapere, fiffe opp, garnere, kle, pryde, smykke, stase opp, stelle, utbrodere, utsmykke, utstyre, bearbeide, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forandre, forbedre, foredle, forfine, forme, gjøre ferdig, klargjøre, kna, omarbeide, pleie, preparere, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, utbedre, bane, bryte, dyrke opp, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, ordne, re, rense, rydde, sanere, skuffe