Synonymer til vaskerense

rense, adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, løfte, raffinere, utvikle, videreutvikle, øke verdienrense, bade, desinfisere, dusje, rengjøre, sjamponere, skrubbe, skylle, spyle, tvette, bane, bryte, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, ordne, pynte, re, rydde, sanere, skufferense, dalke, famle, fingre, føle, grafse, gramse, grave, klø, krafse, lirke, pelle, pille, pirke, plukke, ribbe, rote, røre, skrelle, trevle, tukle