Synonymer til ved hjelp av

attmed, bortmed, gjennom, hos, i nærheten av, inntil, med, nær, per, ved, ved siden av, ved siden avhos, blant, iblant, innen, innenfor, inter, mellom, sammen med, anslagsvis, bortimot, cirka, ganske, henimot, henved, nesten, noenlunde, nærmere, om lag, omkring, omtrent, rundt regna, tilnærmeti nærheten av, addert (med), i tillegg til, og, også, pluss, samtmed, ved siden avmed, au (muntlig mening), dessuten, endog, i tillegg, item, likeens, likeledes, likeså, likså, oven i kjøpet, til og med, tillike, tillikem