Synonymer til vederlag

avløsning, bot, erstatning, etterligning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, avstraffelse, dom, fengsel, frihetstap, gjengjeldelse, inndragning, mulkt, pryl, refselse, represalier, slaveri, straff, straffedom, tukt, vederlagbot, vederlagerstatning, arrest, bak lås og slå, fangehull, kakebu, kasjott, varetektfengsel, slave