Synonymer til vederlagdom

dom, avstraffelse, bot, erstatning, fengsel, frihetstap, gjengjeld, gjengjeldelse, inndragning, mulkt, pryl, refselse, represalier, slaveri, straff, straffedom, tukt, basilika, bedehus, forsamlingshus, gudshus, helligdom, kapell, katedral, kirke, menighet, menighetshus, moske, stavkirke, synagoge, tabernakel, tempel, trossamfunn