Synonymer til vederlagerstatning

erstatning, avløsning, bot, etterligning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, avstraffelse, dom, fengsel, frihetstap, gjengjeldelse, inndragning, mulkt, pryl, refselse, represalier, slaveri, straff, straffedom, tukt, vederlag