Synonymer til vederlagetterligning

etterligning, avløsning, bot, erstatning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, avskrift, duplikat, duplo, kopi, replika, reproduksjonetterligning, dobling, dublering, etteraping, fotografering, ganging, herming, imitasjon, kopiering, lage dubletter, multiplikasjon