Synonymer til vederlaggjengjeld

gjengjeld, avløsning, bot, erstatning, etterligning, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, avstraffelse, dom, fengsel, frihetstap, gjengjeldelse, inndragning, mulkt, pryl, refselse, represalier, slaveri, straff, straffedom, tukt, betaling, dusør, fortjeneste, gjenytelse, godtgjørelse, honorar, hyre, innkomst, inntekt, kurtasje, lommepenger, lønn, lønning, påskjønning, ukepenger