Synonymer til vederlaggjengjeldelse

gjengjeldelse, avstraffelse, bot, dom, erstatning, fengsel, frihetstap, gjengjeld, inndragning, mulkt, pryl, refselse, represalier, slaveri, straff, straffedom, tukt, blodhevn, feide, hevn, revansj, revansje, vendetta