Synonymer til vederlagrefusjon

refusjon, avløsning, bot, erstatning, etterligning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, substitutt, surrogat, avslag, avvisning, blokkering, boikott, diskvalifikasjon, forakt, løpepass, nei, sensur, sladd, streik, utelukkelse, utestengelse