Synonymer til vederlagslaveri

slaveri, anstrengelse, arbeide, belastning, bestrebelse, besvær, jag, jobb, jobbing, kamp, kav, kjas, kjør, mas, maøye, ork, påkjenning, slit, slitasje, starv, strev, træl, umakslaveri, avstraffelse, bot, dom, erstatning, fengsel, frihetstap, gjengjeld, gjengjeldelse, inndragning, mulkt, pryl, refselse, represalier, straff, straffedom, tukt, hemning, lenker, makt, maktspråk, plikt, press, prokrustesseng, trelldom, trugsmål, trussel, trykk, tvang, tvangstrøye, tyranni, ufrihet, underkuelse, undertrykkelse, vold, åk