Synonymer til vedkjenne segære

ære, akte, anerkjenne, autorisere, bifalle, godta, hylle, prise, respektere, rose, ta bølgen, aktelse, anseelse, ansikt (utad), betydning, heder, klang, navn, omdømme, prestisje, rang, renomme, ry, tillit, tyngde, vekt, viktig, viktighetære, anerkjennelse, berømmelse, bifall, godlåt, godord, kreditt, kyt, kytord, lov, lovprisnad, lovprisning, lovtale, panegyrikk, pris, ros, skryt