Synonymer til vedkjenne seg

akte, anerkjenne, autorisere, bifalle, godta, hylle, prise, respektere, rose, ta bølgen, æreakte, anse, anslå, bedømme, beregne, betrakte, bonitere, dømme, estimere, evaluere, gjennomtenke, kritisere, måle, overveie, regne, se an, se på, sensurere, sette pris på, skatte, skjønne, ta stilling til, taksere, vekte, verdsette, vurdere, akseptere, bemyndige, gi lov, gi tilgang, gjøre gyldig, godkjenne, kanonisere, klarere, legitimere, ratifisere, si ja til, tillate, underskrive, vedtaanerkjenne, æreanerkjenne, anbefale, applaudere, berømme, bøye seg i støvet for, feire, forherlige, gi honnør, gi kompliment, heve til skyene, klappe for, love, lovprise, opphøye, påskjønne, sette på gullstol, skamrose, skryte av, smigre, synge ens pris, tilbe, verdsetteanerkjenne, attestere, bedyre, beedige, befeste, bejae, bekrefte, besegle, bestyrke, bevise, bevitne, erkjenne, forsikre, innrømme, konfirmere, konstantere, para