Synonymer til vedlagt

gratis, autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpengratis, i tillegg, kostnadsfritt, portofritt, på kjøpet, som gave, uten kostnad, vederlagsfritt, attpå, attåt, dessuten, ekstra, enestående, i tilgift, oven i kjøpet, overflod, overskytende, overtallig, på varastyre, spesiell, særdeles, særlig, til overs, tillegg, tilleggs-, ualminnelig, under bordet, utenom, utmerket, utvalgt, uvanlig, ytterligerei tillegg, au (muntlig mening), endog, item, likeens, likeledes, likeså, likså, med, og, også, til og med, tillike, tillikemed, videre, på kjø