Synonymer til vedlikehold

behandling, ettersyn, fiks, flikking, justering, lappverk, overhaling, pass, pleie, reparasjon, røkt, stell, utbedring, avstemning, helhet, hierarki, innordning, innretning, innstilling, konfigurasjon, oppsett, oppstilling, ordning, regulering, sammenheng, struktur, system, valgjustering, alvorsprat, bredside, det glatte lag, formaning, gardinpreken, irettesettelse, kjeft, knubbord, knups, korreks, moralpreken, oppstrammer, overhøvling, påpakning, reprimande, røffel, skjenn, skjennepreken, skrape, skyllebøtte, tilsnakk, tordentale, vondordoverhaling, etter