Synonymer til vedrøre (terminologisk)involvere

involvere, angå, berøre, dreie seg om, gjelde (muntlig mening), gå ut på, ha å gjøre med (muntlig mening), implisere, innvirke på, omhandle, stå i forbindelse med, treffe, vedkomme, avstedkomme, bety, bevirke, bringe, dra etter seg, ende med, forårsake, framkalle, fremkalle, føre med seg, føre til, innebære, kreve, medføre, resultere i, skape, volde, være forbundet med