Synonymer til vedtabifalle

bifalle, akseptere, anerkjenne, autorisere, bemyndige, gi lov, gi tilgang, gjøre gyldig, godkjenne, godta, kanonisere, klarere, legitimere, ratifisere, si ja til, tillate, underskrive, akte, hylle, prise, respektere, rose, ta bølgen, vedkjenne seg, ære