Synonymer til vedtagodkjenne

godkjenne, akseptere, anerkjenne, autorisere, bemyndige, bifalle, gi lov, gi tilgang, gjøre gyldig, godta, kanonisere, klarere, legitimere, ratifisere, si ja til, tillate, underskrive, attestere, bedyre, beedige, befeste, bejae, bekrefte, besegle, bestyrke, bevise, bevitne, erkjenne, forsikre, innrømme, konfirmere, konstantere, parafere, sanksjonere, sanne, stadfeste, verifisere, vitne