Synonymer til vedtagodta

godta, akseptere, anerkjenne, autorisere, bemyndige, bifalle, gi lov, gi tilgang, gjøre gyldig, godkjenne, kanonisere, klarere, legitimere, ratifisere, si ja til, tillate, underskrive, avfinne seg med, etterkomme, finne seg i, forsone seg med, gå inn/med på, slå til, ta til følge, tro, vedta, ville, ønskegodta, akte, hylle, prise, respektere, rose, ta bølgen, vedkjenne seg, ære