Synonymer til vedtaratifisere

ratifisere, akseptere, anerkjenne, autorisere, bemyndige, bifalle, gi lov, gi tilgang, gjøre gyldig, godkjenne, godta, kanonisere, klarere, legitimere, si ja til, tillate, underskrive, attestere, bedyre, beedige, befeste, bejae, bekrefte, besegle, bestyrke, bevise, bevitne, erkjenne, forsikre, innrømme, konfirmere, konstantere, parafere, sanksjonere, sanne, stadfeste, verifisere, vitne