Synonymer til vedtasi ja til

si ja til, akseptere, anerkjenne, autorisere, bemyndige, bifalle, gi lov, gi tilgang, gjøre gyldig, godkjenne, godta, kanonisere, klarere, legitimere, ratifisere, tillate, underskrive, avfinne seg med, etterkomme, finne seg i, forsone seg med, gå inn/med på, slå til, ta til følge, tro, vedta, ville, ønskesi ja til, attestere, bedyre, beedige, befeste, bejae, bekrefte, besegle, bestyrke, bevise, bevitne, erkjenne, forsikre, innrømme, konfirmere, konstantere, parafere, sanksjonere, sanne, stadfeste, verifisere, vitne