Synonymer til vegreblokkere

blokkere, avskjære, avsperre, avstenge, barrikadere, forby, hindre, lukke, obstruere, sperre, stanse, stenge, stoppeblokkere, avverge, begrense, boikotte, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, stoppe, utelukke, befeste, beskytte, forskanse, sikre