Synonymer til vegreoppholde

oppholde, avskjære, avverge, begrense, blokkere, boikotte, forby, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, hindre, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, obstruere, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, stanse, stoppe, utelukke, forhale, forsinke, hefte, holde igjen, holde tilbake, trekke i langdrag, trekke ut, trenere, utsette