Synonymer til vegresinke

sinke, avskjære, avverge, begrense, blokkere, boikotte, forby, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, hindre, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, obstruere, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sjenere, stanse, stoppe, utelukke, debil, dumrian, etternøler, evneveik, fuks, gjensitter, somlekopp (muntlig mening), undermålersinke, forhale, forsinke, hefte, holde igjen, holde tilbake, trekke i langdrag, trekke ut, trenere, utsette