Synonymer til veidekkejord

jord, asfalt, betong, grus, sand, stein, drabant, følgesvenn, himmellegeme, ildkule, klode, komet, meteor, måne, planet, satellitt, sol, stjerne, stjernetåke, verdenjord, fastland, jorde, kyst, land, landområde, lydrike, mark, nasjon, område, provins, region, rike, stat, territorium, åker