Synonymer til veidekkestein

stein, asfalt, betong, grus, jord, sand, pukk, singel