Synonymer til veidemannskytter

skytter, fangstmann, jeger, nimrod, idrettsskytter, skiskytter, sportsskytter